Armando Museum
Het Armandomuseum heeft na-ma architecture gevraagd een ruimtelijk plan te ontwikkelen voor de herinrichting van het balkon tot een bezoekerscentrum. Uitgangspunt is het programma van eisen, waarin gevraagd wordt om een plek voor een audio-visuele presentatie en een kennis- en een documentatiecentrum. Tevens werd de wens uitgesproken de winkel naar boven te halen en om zoveel mogelijk expositieruimte op het balkon te handhaven. Daarnaast moet het huidige cafe gehandhaafd blijven en aangevuld worden met een meer ontspannen zitplek. Kortom veel elementen op een relatief beperkt oppervlak.

DE AV-RUIMTE
Om de huidige ruimtelijke helderheid, die als een kwaliteit wordt gezien, te handhaven en hokkerigheid te voorkomen, beperken we ons tot zo min mogelijk ingrepen. Een drietal strategisch gepositioneerde interventies: de av-wand, het kennis- en documentatiecentrum en de zit-plek, ordent de ruimte en biedt tevens onderdak aan de gevraagde programma onderdelen. Het resultaat is een continue ruimte, waarin het veelzijdige werk van Armando in wisselende relaties kan worden ervaren.

S00
S01 S02 S03 S05 S04 S04 PDF
 
Rijswijkstraat 141A
1062 ES Amsterdam
t: 020.337.7613
© 2011 na-ma architecture