Tijdelijk Amsterdam
info 2010

 

De ruimtelijke ontwikkeling van Amsterdam zit op slot. Door crisis, behoudzucht, regelgeving, een tendens tot grootschalige planvorming, vercommercialisering van de openbare ruimte, angst en onzekerheid wordt het steeds moeilijker voor bewoners om hun stad toe te eigenen. . Er is behoefte aan elementen die deze toe-eigening weer mogelijk maken.

Tijdelijk Amsterdam wil laten zien dat de oplossingen voor deze impasse al lang bestaan. Amsterdam kent een lange traditie van tijdelijkheid: ingrepen die sneller, lichter, goedkoper en duurzamer zijn dan de conventionele ingrepen.

Tijdelijk Amsterdam is Amsterdam in een andere snelheid, van een andere impact en met een ander budget.

Tijdelijk Amsterdam is een effectief antwoord op de economische crisis, op de tendens van behoudzucht.

Tijdelijk Amsterdam is een initiatief van de architecten Tom Bergevoet en Maarten van Tuijl. Eerder ontwierpen zij samen de tijdelijke uitbreiding voor het Amsterdamse Olympisch Stadion en schreven zij “pleidooi voor improvisatie”, waarin uitgebreid wordt ingegaan op kansen voor tijdelijke ruimtegebruik. Hun onderzoek naar tijdelijk ruimtegebruik wordt gesteund door bijdragen van het Stimuleringsfonds voor de Architectuur en het Fonds BKVB.

Rijswijkstraat 141A
1062 ES Amsterdam
t: 020.337.7613
© 2011 na-ma architecture