&
strategisch verwijderen van bebouwing - Aldo van Eycks speeltuin Zeedijk
2010

Historisch gezien is de Zeedijk een lange smalle straat. In 1944 zijn hier twee aangrenzende winkelpanden gesloopt. Tot 1956 is dit braak-liggende terrein door middel van een éénlaagse dichte bakstenen wand aan het zicht onttrokken. Van 1956 tot 1998 is deze erf afscheiding verwijderd en is de locatie naar ontwerp van Aldo van Eyck omgevormd tot een openbare speelplaats. Hiermee heeft de Zeedijk een welkome verbreding gekregen. In de op deze plek in 2000 gerealiseerde boeddhistische He Hua tempel is het effect van deze succesvolle tussenfase terug te zien. De bebouwing ligt zo’n vijf meter terug van de rooilijn, waardoor de Zeedijk zijn tijdelijke verbreding heeft behouden. Het verwijderen van (delen van) bebouwing wordt nog onvoldoende als stedenbouwkundig instrument benut. In gebieden waar sprake is van krimp zal het belang van dit instrument alleen maar toenemen.

S03
S04
 

PDF
 
Kerkstraat 310
1017 HC Amsterdam
t: 020.672.4875
© 2008 na-ma architecture