&
vergroting van de stad - Cruiseschip
2010

Ongeveer honderd cruiseschepen per jaar doen Amsterdam aan. Ze meren af bij de Passenger Terminal Amsterdam op loopafstand van het centrum. Deze schepen brengen jaarlijks 200.000 tijdelijke bewoners van over de hele wereld met zich mee. Met als gevolg een tijdelijke verschuiving in de bevolkings-samenstelling en een verhoging van de activiteit in de stad. Vooralsnog zijn het de opvarenden, die gebruik maken van de voorzieningen van de stad en haar zo een economische impuls geven. Maar wat als dit omgedraaid wordt en we deze megastructuren ook als voorzie-ningen voor de stad zien? Dan kan de stad snel en naar behoefte grote uitbreidingen met gemengd pro-gramma realiseren. Hiermee kunnen gedroomde relaties met het water relatief eenvoudig gelegd worden. Ook kan met dit middel in piek-vragen voorzien worden, zoals naar een Olympisch dorp bij eventuele Olympische Spelen.

PDF
 
Kerkstraat 310
1017 HC Amsterdam
t: 020.672.4875
© 2008 na-ma architecture