Zuidas Dokmodel - Parkstad Oost Zuid-As, Amsterdam
studie 2002
Bij ons meer uitgewerkte voorstel voor parkstad oost is goed te zien hoe het park-landschap de infrastructuur volgt en het hoogteverschil overbrugt. Parkstad oost maakt de meest simpele en directe verbinding tussen het niveau +0.7 van de Beethovenstraat naar de hoger gelegen sportvelden van AFC. Aangezien er op zes, trapsgewijs oplopende, verschillende hoogtes wordt aangesloten, zijn er ook zes verschillende doorsnedes van dit model. Belangrijk is om te beseffen dat dit een uiterst flexibel model is. Door het loskoppelen in verschillende zones kunnen verkeerstechnische veranderingen worden opgenomen. Drukke wegen worden door het landschap bedekt, incidenteel komt een weg uit het landschap te voorschijn. In de hieruitvoorkomende enveloppe wordt tevens geparkeerd.

opdrachtgever : Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam

S01
S02 S03 S04 S05 S06 S07      
 
Rijswijkstraat 141A
1062 ES Amsterdam
t: 020.337.7613
© 2011 na-ma architecture