brug Overhoeks, Amsterdam
besloten prijsvraag 2007
Met ons ontwerp willen wij een brug maken die aansluit op de taal van de aangrenzendeShell-gebouwen en het Filmmuseum. Een brug die past bij het stoere en rauwe karakter van dit deel van Amsterdam Noord. De brug kadert de verschillende uitzichten in als de lijst van een schilderij. Dit kan omdat de grote dichte liggers tevens de balustrade vormen. Aan de oeverkant beginnen ze op één meter hoogte en ze lopen op tot een maximimum hoogte van 2.4 meter. Op dit hoogste punt is er geen uitzicht over het Ij mogelijk. Het langs de kade omni-presente panorama van de stad is even aan het zicht onttrokken. Hierdoor wordt de spanning opgebouwd en de overgang van de Buiksloterham naar de wijk Overhoeks versterkt. Doordat het knikpunt van de helling van het brugdek a-symmetrisch ligt wordt het aantal verschillende relaties tussen het dek en de bovenkant van de ligger vergroot. Hierdoor verandert de ‘lijst van het schilderij’ steeds van vorm en richting.

opdrachtgever : Gemeente Amsterdam

S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08
Rijswijkstraat 141A
1062 ES Amsterdam
t: 020.337.7613
© 2011 na-ma architecture